ECA 450 analizator spalin
  • ECA 450 analizator spalin

ECA 450 analizator spalin

ECA 450 to przemysłowy analizator emisji gazów i sprawności spalania  produkcji Bacharach Inc. (USA).

ECA 450 to wyjątkowy przemysłowy analizator emisji gazów i sprawności spalania, wykonuje niezwykle dokładne pomiary emitowanych gazów pomagając sprostać wymaganiom stawianym przez przepisy z zakresu ochrony środowiska oraz daje pewność, że eksploatowana instalacja jest poprawnie wyregulowana.

System przygotowania próbki gazów spalinowych zapobiegający kondensacji pary wodnej wewnątrz węża sondy i tym samym zapobiegający absorpcji przez kondensat składników spalin mających wpływ na wartości odczytów NOx SO2.
W zestawie bezprzewodowy, podręczny pilot sterujący umożliwiający komunikację z analizatorem na odległość do 91,5 m w pomieszczeniach zamkniętych i do 300 m w terenie otwartym. (Więcej informacji dotyczących budowy Zespołu Przygotowania Próbki - patrz: zakładka 'Podzespoły')

ZASTOSOWANIE
ECA 450 jest idealnym analizatorem dla profesjonalnych zastosowań związanych z analizą efektywności spalania i kontroli emisji spalin w celu sprostania wymaganiom stawianym przez przepisy z zakresu ochrony środowiska. Umożliwia on utrzymanie instalacji spalania na najwyższym poziomie sprawności oraz bieżącą, jak i okresową kontrolę przez osoby odpowiedzialne za pomiary poziomu emisji spalin.

MIERZONE WIELKOŚCI I ZAKRESY POMIAROWE
Tlen 0,1 do 20,9 %
Tlenek węgla
(z kompensacją dla wodoru) 0 do 4 000 ppm
(z kompensacją dla wodoru)
Tlenek węgla (wys. zakres)* 4001 do 80000 ppm
Tlenek azotu NO* 0 do 3500 ppm
Dwutlenek azotu NO2* 0 do 500 ppm
Dwutlenek siarki SO2* 0 do 4 000 ppm
Gazy palne* Frakcja niedopalona 0 do 5,00% (zależnie od rodzaju)
Temperatura spalin -20 do 1315°C
Temperatura powietrza -20 to 999°C
Ciśnienie/siła ciągu -703,58 to 703,58 mm H2O

WARTOŚCI WYLICZANE I ICH ZAKRESY
Efektywność spalania 0.1 do 100.0%
Nadmiar powietrza 1.0 do 250% ( lambda)
Dwutlenek węgla (na bazie suchej) 0 do maksimum zależnie od rodzaju wprowadzonego paliwa
NOX (NOx=NO+NO2) 0 do 4000 ppm
NOX odniesione do % O2 0 do 17000 ppm
CO odniesione do % O2 0 do 99999 ppm
NO odniesione do % O2 0 do 14900 ppm
NO2 odniesione do % O2 0 do 2100 ppm
SOX odniesione do % O2 0 do 17000 ppm

DOKŁADNOŚĆ POMIARU
Tlen ± 0.3% O2 od rzeczywistego stężenia spalin
Temperatura gazów spalinowych lub kominowych (± 2° pomiędzy 0 a 124° C )
(± 3° pomiędzy 125 a 249° C)
(± 4° pomiędzy 250 a 400° C)
Temperatura podstawowa/otoczenia ± 1° pomiędzy 0 a 100°C
Ciśnienie siły ciągu ± 2% odczytu lub ± 0,5 mm H2O zależnie co wyższe
CO ± 5% odczytu lub ± 10 ppm zależnie co wyższe dla zakresu 0-2000 ppm CO
± 10% odczytu dla zakresu 2001 do 40000 ppm CO
NO ± 5% odczytu lub ± 5 ppm zależnie co wyższe dla zakresu 0-2000 ppm NO
NO2 ± 5% odczytu lub ± 5 ppm zależnie co wyższe dla zakresu 0-500 ppm NO2
SO2 ± 5% odczytu lub ± 10 ppm zależnie co wyższe dla zakresu 0-2000 ppm SO2
HC ± 5% dla pełnej skali
Zdefiniowane paliwa Gaz ziemny, olej opałowy #2, #4, #5, #6, propan, węgiel, drewno, nafta, wytłoki /biomasa
Zasilanie analizatora Uniwersalny zasilacz AC i wewnętrzna bateria akumulatorów. Napięcie zasilania zasilacza 100-240V. W pełni naładowane akumulatory zapewniają minimum 8 godzin pracy analizatora.
Pompa i sondy W skład zestawu wchodzą 2 pompki. Jedna dostarcza próbkę gazu do czujników. Druga pompa ma za zadanie dostarczyć świeże powietrze celem oczyszczenia niskozakresowego czujnika CO, gdy stężenie przekroczy 4000 ppm. W skład zestawu sondy wchodzi, sonda o dł. 30 cm i wąż podłączeniowy dł. 4,57m wraz z filtrem wody, filtrem cząstek, ogranicznik zagłębienia sondy.
Wymiary analizatora 34,3 cm H x 50 cm W x 23 cm D
Waga analizatora 11,34 kg
Gwarancja 1 rok z możliwością przedłużenia


INFORMACJE PRZYDATNE PRZY ZAMÓWIENIU
PODZESPÓŁ# OPIS
24-7221 Zestaw podstawowy (O2, CO, Ts, Ta, DP)
24-7289 Zestaw podstawowy (O2, CO, Ts, Ta, DP) z bezprzewodowym pilotem sterującym
24-7223 System przygotowania próbki w wykonaniu przemysłowym do pracy w ciężkich warunkach (po testach EPA/ETV) ze stosem chłodzącym Peltiera z wbudowaną pompą kondensatu, i z układem podgrzewanego węża przyłączeniowego dł. 38 cm z sondą i wbudowanym kontrolerem temperatury.
24-8400 Zestaw NOx z czujnikami NO/NOx i kondycjonerem próbkowanych spalin
24-8401 Zestaw NOx i SOx z czujnikami NO, NOx i SO2 oraz kondycjonerem próbkowanych spalin
PODZESPÓŁ# WYMIENNE CZUJNIKI
24-0788 Czujnik O2
24-0789 Czujnik CO (niski zakres)
24-0997 Czujnik CO (wysoki zakres)
24-0881 Czujnik NO
24-1055 Czujnik gazów palnych
24-1027 Czujnik NO2
24-0998 Czujnik SO2 (wymagany opcjonalny NO2)
PODZESPÓŁ# MODUŁY CZUJNIKÓW (fabrycznie instalowane w zestawie podstawowym)
24-3206 Czujnik CO (wysoki zakres)
24-3207 Czujnik NO
24-3209 Czujnik NO2
24-3030 Czujnik SO2
24-3028 Czujnik gazów palnych
PODZESPÓŁ# AKCESORIA
07-1644 Filtry (3 szt.)
24-7059 Zestaw kalibracyjny (bez gazu kalibracyjnego)
104-4027 Przewód szeregowy DB.9M do DB.9F
24-0980 Papier do drukarki (5 rolek)

INFORMACJE PRZYDATNE PRZY ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE ZESPOŁU PRZYGOTOWANIA PRÓBKI
PODZESPÓŁ# OPIS
24-3024 Zespół sondy dł. 61 cm
24-3025 Zespół sondy dł. 91 cm
24-7224 Zintegrowany zespół przygotowania próbki: stos chłodzący Peltiera, wbudowany filtr, pompa kondensatu i wąż przyłączeniowy i sonda dł. 38 cm
24-3035 Zespół sondy temperatury (wys.) dł. 61cm
24-3036 Zespół sondy temperatury (wys.) dł. 91cm
24-3037 Zespół sondy temperatury (wys.) dł.122cm
24-1124 Przedłużenie węża długość 6 m
24-1172 Zestaw filtra / filtra wody (do węża sondy)

0024-7221

Zobacz także