PCA 3 - Analizator spalin
  • PCA 3 - Analizator spalin
  • PCA 3 - Analizator spalin

PCA 3 - Analizator spalin

PCA® 3 model 225 to analizator spalin kominowych i emisji gazów kwaśnych. Zapewnia szybkie i dokładne pomiary efektywności spalania i poziomów emisji gazów. Możliwy łatwy, warunkach polowych, montaż do 6"ciu czujników elektrochemicznych. Duży, podświetlany i kolorowy, wyświetlacz graficzny umożliwia jednoczesny podgląd wielu wyników pomiarów i wyliczeń.

Cena netto 7400,00 PLN (9102,00 PLN z VAT)

PCA® 3 firmy Bacharach Inc. (USA) to analizator spalin kominowych i emisji gazów kwaśnych zapewniający szybkie, pewne i dokładne pomiary badawcze i inspekcyjne oraz wykonywane przez specjalistów w trybie półciągłym w warunkach przemysłowych, w instytucjach użyteczności publicznej, w kotłowniach przemysłowych i domowych. PCA® 3 firmy Bacharach jest idealnym narzędziem dla producentów, instalatorów i serwisantów kotłów, zapewniając bezpieczną obsługę i szybkie oraz dokładne pomiary efektywności spalania oraz poziomy emisji gazów. PCA® 3 bezpośrednio mierzy i wyświetla stężenia przepływających w spalinach gazów: tlenu, tlenku węgla, temperaturę w przewodzie kominowym, siłę ciągu kominowego, różnicę ciśnień, temperaturę spalanego powietrza, a opcjonalnie tlenku azotu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Równocześnie PCA® 3 wylicza i wyświetla efektywność spalania , współczynnik nadmiaru powietrza, CO2, NOX oraz parametry w odniesieniu do zadanego O2. Analizator wylicza w/w parametry dla 10 różnych paliw. Bez problemu, w warunkach polowych można w nim zainstalować do 6"ciu czujników elektrochemicznych. Duży, podświetlany i kolorowy, wyświetlacz graficzny umożliwia jednoczesny podgląd wielu wyników pomiarów i wyliczeń, czyniąc pracę z analizatorem łatwą jak nigdy dotąd.

DANE TECHNICZNE
ZAKRESY POMIAROWE
Temperatura powietrza pierwotnego -20° do 537°C
Temperatura spalin: -20° do 1200°C
Tlen (O2): 0,1—20,9%
Tlenek węgla (CO) z kompensacją: H2 0 — 4 000 ppm
Tlenek węgla (CO) wysoki zakres: 4 001—20 000 ppm
Tlenek azotu (NO): 0 — 3 000 ppm
Dwutlenek azotu (NO2): 0— 500 ppm
Dwutlenek siarki (SO2): 0 — 5 000 ppm
Ciśnienie / Siła ciągu: +/- 179 mB (milibarów) tj. 1828 mm H2O / 17,9 kPa

ZAKRESY OBLICZENIOWE
Efektywność spalania: EFF 0,1 do 100,0% 
ETA: 0,1 do 112,0% (zależnie od paliwa)
Strata kominowa: qA 0,1 do 100,0% 
Nadmiar powietrza (lambda): 0 do maksimum zależnie od paliwa 
Dwutlenek węgla (CO2): 0 do 3 500 ppm 
NOx=(NO + NO2): 0 do 9 999 ppm 
NOx w odniesieniu do % O2: 0 do 9 999 ppm 
CO w odniesieniu do % O2: 0 do 9 999 ppm 
NO w odniesieniu do % O2: 0 do 9 999 ppm 
NO2 w odniesieniu do % O2: 0 do 9 999 ppm 
SO2 w odniesieniu do % O2: 0 do 9 999 ppm 
CO/CO2: 0,0001 do maksimum zależnie od paliwa

Zdefiniowane paliwa: Gaz ziemny, koks, drewno, propan, olej opałowy #2 i #6, węgiel, biopaliwo, LPG, butan

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW
Tlen (O2): +/- 0,3% O2 (w spalinach)
Temperatura spalin: +/- 2° C pomiędzy 0° a 124° C
                       +/- 3° C pomiędzy 125° a 249° C
                       +/- 4° C pomiędzy 250° a 400° C
Temperatura powietrza pierwotnego: +/- 1°C pomiędzy 0° a 100° C
Ciśnienie/Siła ciągu: +/-0,05 mB pomiędzy -2,49 a 2,49 mB
                       +/- 2% odczytu pomiędzy –24,9 a 24,9 mB
                       +/- 3% odczytu pomiędzy -100 a 100 mB
CO: +/- 5% odczytu lub 10 ppm w zakr. 0-2000 ppm CO
      +10% odczytu w zakresie 2001 do 4000 ppm
NO: +/- 5% odczytu lub 5 ppm zależnie co większe w zakresie 0 do 2000 ppm NO
NO2: +/- 5% odczytu lub 5 ppm zależnie co większe
SO2: +/- 5% odczytu lub 10 ppm zależnie co większe w zakresie 0 do 2000 ppm SO2
Wymiary: 22,9cm x 7,6cm x 6,3cm
Waga: 0,6 kg z bateriami
Obudowa: PCV odporne na udar z ochronna oponą gumową i magnesem
Interfejs użytkownika: W pełni kolorowy wyświetlacz graficzny (320x240px) z opcjonalną drukarką na podczerwień
Temperaturowy zakres pracy: 0° do 40° C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 15-90% bez kondensacji
Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA lub akumulatory NiMH zapewniają ok. 10 godz. ciągłej pracy lub opcjonalny zasilacz AC
Certyfikaty: Znak Œ zgodnie z EN 55011, EN 50270, EN 50379-2 

PCA®3 BASIC:
W skład zestawu podstawowego wchodzą następujące elementy:
Analizator spalin PCA®3, sonda o długości 30,4 cm z wężem i zespołem filtra, opona gumowa z magnesem, oprogramowanie użytkownika Fyrite®, przewód USB, zapasowe wkłady filtra (3 szt.), 4 baterie alkaliczne AA, twarda walizka/futerał na analizator i akcesoria.

Dostępne inne konfiguracje na żądanie. Zapraszamy do składania zapytań.

L.p. Kod Katalogowy Nazwa/Model Nazwa / Opis Cena Netto [PLN] +VAT
1. 0024-8460 PCA®3 225 (O2, CO z kompensacją H2)
    Cena netto 7400,,PLN +VAT
2. 0024-8461 PCA®3 235 (O2, CO z kompensacją H2,NO)
    Cena netto 10280,00 PLN +VAT
3. 0024-8462 PCA®3 245 (O2, CO z kompensacją H2, CO-wysoki)
    Cena netto 10280,00 PLN +VAT
4. 0024-8463 PCA®3 255 (O2, CO z kompensacją H2, SO2)
    Cena netto 10280,00 PLN +VAT
5. 0024-8464 PCA®3 265 (O2, CO z kompensacją H2, NO, NO2)
    Cena netto 13160,00 PLN +VAT
6. 0024-8465 PCA®3 275 (O2, CO z kompensacją H2, NO, SO2)
    Cena netto 13160,00 PLN +VAT
7. 0024-8466 PCA®3 285 (O2, CO z kompensacją H2, NO, CO-wysoki)
    Cena netto 13160,00 PLN +VAT

L.p. Kod Katalogowy Zestawy PCA3 z drukarką * Cena Netto [PLN] +VAT
8.  0024-8467 PCA®3 225 Kit (O2, CO z kompensacją H2, drukarka)
     Cena netto 8060,00 PLN + VAT
9.  0024-8468 PCA®3 235 Kit (O2, CO z kompensacją H2, NO, drukarka)
      Cena netto 10940,00 PLN +VAT
10. 0024-8469 PCA®3 245 Kit (O2, CO z kompensacją H2, CO-wysoki, drukarka)
      Cena netto 10940,00 PLN +VAT
11. 0024-8470 PCA®3 255 Kit (O2, CO z kompensacją H2, SO2, drukarka)
      Cena netto 10940,00 PLN +VAT
12. 0024-8471 PCA®3 265 Kit (O2, CO/ z kompensacją H2, NO, NO2, drukarka)
      Cena netto 13820,00 PLN +VAT
13. 0024-8472 PCA®3 275 Kit (O2, CO z kompensacją H2, NO, SO2, drukarka)
      Cena netto 13820,00 PLN +VAT

14. 0024-8473 PCA®3 285 Kit (O2, CO z kompensacją H2, NO, CO-wysoki, drukarka)
      Cena netto 13820,00 PLN +VAT
15. Dodatkowa kalibracja analizatora dla jednego gazu i wystawienie świadectwa kalibracji
     Cena netto 350,00 PLN (430,50 PLN z VAT)

Przedstawione ceny mogą ulec zmianie w efekcie zmian kursów walut lub innych czynników niezależnych od sprzedającego.

Niniejszy cennik obowiązuje do dnia wydania nowego.

0024-8460