Hi Flow Sampler miernik wielkości wycieków gazów
  • Hi Flow Sampler miernik wielkości wycieków gazów

Hi Flow Sampler miernik wielkości wycieków gazów

Hi Flow Sampler to przenośny, zasilany z akumulatora miernik wielkości wycieków gazów palnych produkcji Bacharach Inc. (USA)

Hi Flow® Sampler to przenośny, iskrobezpieczny, zasilany z akumulatora, miernik wielkości wycieków gazów palnych w otoczeniu połączeń rurociągów, uszczelnień zaworów czy uszczelek w sprężarkach w systemach przesyłu, składowania i tłoczniach gazu ziemnego. Aby wychwycić cały wyciekający gaz w otoczeniu danego elementu z określonej objętości powietrza, urządzenie dokonuje próbkowania o dużym natężeniu przepływu (2,36 – 4,95 litra/sek). Dokładny pomiar przepływu badanego strumienia gazów wraz z dokładnym pomiarem stężenia gazu ziemnego zawartego w tym strumieniu umożliwia wyliczenie wielkości danego wycieku. Do zapewnienia dokładnego wyliczenia wielkości przepływu przyrząd w sposób automatyczny dokonuje kompensacji gęstości powietrza i gazu ziemnego.

DLACZEGO KORZYSTAMY Z HI FLOW® SAMPLER?
Identyfikuje problematyczne obszary i klasyfikuje wycieki zależnie od ich wielkości
Pozwala użytkownikom określić koszt traconego gazu w porównaniu z kosztem naprawy
Pozwala użytkownikom określić czas zwrotu dla danej naprawy
Zapewnia ciągłą rejestrację danego wycieku i naprawę
Pozwala zebrać niezbędne dane do dokumentacji kontroli emisji
CECHY I ZALETY

Obsługa wykonywana przez jedną osobę
Niska waga
Ręczna lub automatyczna regulacja przepływu
Wewnętrzna diagnostyka
Komplet akumulatorków NiMH
Iskrobezpieczny przewidziany do pracy w strefach niebezpiecznych (Z1) Class 1, Div. 1 Grupa A, B, C, i D

Panel główny zawiera 9-cio pinowe złącze elektryczne typu DIN i złącza do gazowych węży przyłączeniowych:
RS 232 komputerowy port komunikacyjny do przesyłania zapisanych danych do zewnętrznego komputera PC
GPS – złącze wejściowe do podłączenia w przyszłości odbiornik systemu pozycyjnego GPS
SCANNER – złącze wejściowe do podłączenia w przyszłości skanera kodów paskowych
LEAK GAS INLET – przyłącze do podłączenia głównego węża służącego do poboru gazu z miejsca wycieku
BACKGROUND Gas Inlet – przyłącze węża gazowego służącego do określenia poziomu tła CH4
GAS Inlet – przyłącze gazu kalibracyjnego
Przyłącza HI PRESSURE & LOW PRESSURE – Nie wykorzystane


PODZESPÓŁ OPIS
55-7020 Hi Flow Sampler przyrząd do pomiaru wielkości wycieków z plecakiem, zestawem węża przyłączeniowego, wyświetlaczem LCD o 8 liniach x 20 znaków, 2 zestawy akumulatorków, ładowarka akumulatorów, zestaw do poboru próbki w tym uchwyty kołnierze, uchwyty kątowe i worki przechwytujące.
55-8002 Zestaw kalibracyjny (bez gazu kalibracyjnego), w tym regulator typu On-Demand, rurka 3” i szybkozłączka typu żeńskiego
55-0064 Tylko regulator typu On-Demand
55-0060 Gaz kalibracyjny 100% CH4, 58 litrów
51-1121 Gaz kalibracyjny 2,5% CH4, 103 litry
55-0040 Czujnik gazu palnego

55-7020