Tru Pointe 1100 - Ultradzwiękowy lokalizator wycieków
  • Tru Pointe 1100 - Ultradzwiękowy lokalizator wycieków
  • Tru Pointe 1100 - Ultradzwiękowy lokalizator wycieków

Tru Pointe 1100 - Ultradzwiękowy lokalizator wycieków

Cena netto 6 531,00 PLN (8 033,13 PLN z VAT)

Tru Pointe® 1100 to ultradźwiękowy, cyfrowy lokalizator wycieków i detektor uszkodzeń urządzeń mechanicznych, zaworów, odwadniaczy pary, łożysk oraz elementów urządzeń elektrycznych.

Tru Pointe® 1100 to w chwili obecnej najnowocześniejszy ultradźwiękowy, cyfrowy detektor zaprojektowany do lokalizacji wycieków, przeglądów urządzeń mechaniczych i usuwania usterek. Tru Pointe® 1100 działa w oparciu o wykrywanie ultradzwięków generowanych przez turbulencje gazów lub płynów przepływających w miejscu wycieku, tak na zewnątrz jak i wewnątrz urządzeń. W lokalizatorze zastosowano opatentowane, nowatorskie dwa niezależne czujniki, które identyfikują zewnętrzne (przenoszone przez powietrze) i wewnętrzne (strukturalne) wycieki dowolnego gazu.

LOKALIZACJA WYCIEKU

Tru Pointe® 1100 z bardzo duża dokładnością wykrywa ultradźwięki generowane przez wycieki, które nie są słyszalne przez człowieka, oraz dokładnie wskazuje ich lokalizację z prędkością dzwięku. Ultradzwięki wywołane wyciekiem lub przyczynami mechanicznymi, takimi jak docieraniem się łożysk, są przetwarzane na dzwięki w zakresie słyszalnym, w procesie elektronicznym zwanym heterydynowaniem, słyszalne w słuchawkach. Jednocześnie poziom natężenia sygnału dzwiękowego jest wyświetlany na dwóch wyświetlaczach: słupkowym wskaźniku diodowym i na alfanumerycznym wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Regulację poziomu czułości i wzmocnienia użytkownik może przeprowadzać w „locie” korzystając z unikalnej funkcji AudioZoom™. Tru Pointe® 1100 lokalizuje wycieki zewnętrzne (fale dźwiękowe rozchodzące się w powietrzu) lub wyładowania elektryczne o zakresie częstotliwości 34kHz - do 42 kHz i 16 kHz do 24 kHz dla wycieków wewnętrznych lub docierających się łożysk przy pomocy opatentowanego wewnętrznego czujnika Touch Probe. Użytkownik może swobodnie przełączać pomiędzy tymi dwoma trybami przy pomocy czterech kliknięć bez konieczności kasowania wcześniej wybranych opcji. W trybie lokalizacji wycieków rozchodzących się w powietrzu, przy pomocy Tru Pointe® 1100 można wykryć dowolne miejsce wycieku DOWOLNEGO gazu jak np.: sprężonego powietrza, czynników chłodniczych, azotu, CO2, helu, próżni i innych. W trybie lokalizacji wycieków wewnętrznych (strukturalnych) Tru Pointe® 1100 umożliwia detekcję wycieków w odwadniaczach pary, zaworach, przepustnicach, pompach i układach hydraulicznych (cylindry, elementy sterowani i inne.)

ZALETY
- Wykrywanie wycieków o ciśnieniu 34,4 kPa z otworu o średnicy 0,127 mm z odległości 9-12 m (zależnie od poziomu szumu tła).
- Na wynik pomiaru nie ma wpływu obecność żadnego gazu ani dzwięków w badanym rejonie.
- Wynik pomiaru niezależny od wiatru ani zmian temperatury.
- W skład systemu wchodzą wysokiej jakości słuchawki przewidziane do pracy z kaskiem ochronnym.
- Unikalny system kontroli wzmocnienia AudioZoom™

L.p. Nr katalog. Nazwa / Opis Cena netto [PLN] (Cena Brutto [PLN] z VAT=23%) 

1. 0028-8002 Zestaw Tru Pointe® 1100 Cena netto 6 531,00 PLN (8 033,13 PLN z VAT)
2. 0028-8012 Zestaw Tru Pointe® 1100 Kit wraz z generatorem ultradźwięków SoundBlaster® Cena netto 7 433,00 PLN (9 142,59 PLN z VAT)

3. 0028-8006 Generator ultradźwięków SoundBlaster® Cena netto 1 041,00 PLN (1 280,43 PLN z VAT)
4. 0028-0058 Zestaw wydłużający sondę /przetwornika Touch Probe (znajduje się
w zestawie Tru Pointe® 2100) Cena netto 869,00 PLN (1068,87 PLN z VAT)
Niniejszy cennik obowiązuje do dnia wydania nowego. 

PORÓWNANIE DANYCH TECHNICZNYCH LOKALIZATORÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH
Z SERII Tru Pointe® firmy BACHARACH

  Tru Pointe® Ultra /Ultra HD Tru Pointe® 1100 Tru Pointe® 2100
Dane fizyczne
Wymiary
Waga
140 mm X 61mm X 22,2mm
138 g  wraz z bateriami
207,8 mm X 61mm X 22,22 mm
233 g  wraz z bateriami
207,8 mm X 61 mm X 22,2 mm
233 g  wraz z bateriami

Obudowa
 


Złącze audio

z PCV  odpornego na udary
 
3,5 mm stereo
z PCV  odpornego na udary i anodowanego
aluminium
3,5 mm stereo
z PCV  odpornego na udary i anodowanego
aluminium
3,5 mm stereo
Słuchawki Podręczne, składane.
Ultra HD: wyciszające, HiFi, Stereo z
pałąkiem
Wyciszające, HiFi, Stereo , z pałąkiem Wyciszające, HiFi, Stereo , z pałąkiem
Parametry elektryczne
Czułośd czujnika dzwięków
rozchodzących się w powietrzu
Przetwarzanie ultradzwięków

-80db/V-µbar
 


Heterodyna  kontrolowana analogowo

-80db/V-µbar

 

 
Heterodyna  kontrolowana cyfrowo 

-80db/V-µbar
 

 

Heterodyna  kontrolowana cyfrowo 

Zakres częstotliwości pracy czujnika 
dzwięków rozchodzących się w
powietrzu (Górny zakres)
34kHz - 42kHz 34kHz - 42kHz 34kHz - 42kHz
Zakres częstotliwości pracy czujnika 
dzwięków rozchodzących się w
powietrzu (Dolny zakres)
Brak Brak 26kHz - 34kHz
Zakres częstotliwości pracy czujnika 
sondy dotykowej (Touch Probe) 
16kHz-24kHz 16kHz-24kHz 16kHz-24kHz
Zakres częstotliwości pracy czujnika 
sondy dotykowej (Touch Probe) zakres
dzwięków słyszalnych
Brak Brak 0 – 10 kHz
Sygnał wyjściowy audio 0Hz do 4kHz 0Hz do 4kHz 0Hz do 4kHz

Wskaźnik optyczny

 

 

 

Przyciski

10-elemetowy wskaźnik diodowy  
 1 przycisk oraz regulacja czułośc i
 potencjometrem suwakowym

20-elemetowy wskaźnik diodowy z funkcją
zapamiętania wartości szczytowej Peak Hold i
oddzielny wyświetlacz alfanumeryczny
4 przyciski (z AudioZoom TM)

20-elemetowy wskaźnik diodowy z funkcją
zapamiętania wartości szczytowej Peak Hold i
oddzielny wyświetlacz alfanumeryczny
4 przyciski (z AudioZoom TM)

Wskaźnik niskiego stanu naładowania
baterii
Brak Wskaźnik cyfrowy BATT Wskaźnik cyfrowy BATT
Reakcja na zbyt niskie nap. zasilające Układ automatycznego wyłączenia Układ automatycznego wyłączenia Układ automatycznego wyłączenia
Napięcie baterii zasilającej 9 V 9 V 9 V
Czas pracy na jednej baterii 80 – 120 h 55 – 80 h 55 – 80 h
Gwarancja
Na przyrząd 1 rok 1 rok 1 rok

ULTRADŹWIĘKOWY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI TRU POINTE® ULTRASONIC - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ )

1. Czym jest ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności?
Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności to wykrywacz pracujący w oparciu o technologię ultradźwiękową. Lokalizacja miejsca wycieku polega na wykrywaniu ultradźwięku wytwarzanego przez ulatniający się w miejscu wycieku gaz.
2. Jak działa ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności?
Każda turbulencja przepływającego gazu jest źródłem ultradźwięków. W wyniku procesu zwanego heterodynowaniem ultradźwięki, generowane w miejscu wycieku, są przetwarzane na pasmo fal dźwiękowych słyszanych, za pośrednictwem słuchawek, przez człowieka.
3. Jakie rodzaje gazów są wykrywane przez ultradźwięki?
Ultradźwiękowe wykrywacze nieszczelności lokalizują miejsca wycieku wszystkich gazów niezależnie od ich składu chemicznego.
4. Czy ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności potrafi wykrywać czynniki chłodnicze zarówno starego typu, jak i nowe?
Tak, lokalizowane są wycieki wszystkich czynników chłodniczych niezależnie od rodzaju, czy składu chemicznego.
5. Czy przy pomocy utradzwięków można wykrywać wycieki azotu?
Tak, ultradźwiękowe wykrywacze nieszczelności są w stanie wykrywać wycieki azotu, zarówno małe, jak i duże.
6. Czy można wykrywać dwutlenek węgla (CO2)?
Tak, ultradźwięki mogą być użyte do wykrywania CO2 używanego jako czynnik chłodniczy lub w systemach szpitalnych.
Uwaga: Przy pomocy ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności nie można wykrywać atmosferycznego dwutlenku węgla znajdującego się w pomieszczeniach.
7. Czy można wykrywać amoniak?
Tak, ultradźwięki mogą być użyte do wykrywania wycieku amoniaku. Zaleca się jednak szczególną uwagę przy obsłudze systemów zawierających amoniak ze względu na duszący charakter tego gazu.
Uwaga: Przy pomocy ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności nie można wykrywać stężenia amoniaku znajdującego się w pomieszczeniach. Do tego celu służą inne wykrywacze firmy Bacharach.
8. Czy przy pomocy wykrywacza ultradźwiękowego można określić poziom stężenia czynnika chłodniczego występującego w parowniku lub chłodnicy?
Nie. Wykrywacz służy do wykrywania dźwięku towarzyszącego wyciekowi gazu, a nie do pomiaru własności chemicznych. Nie ma znaczenia, jak długo gaz znajduje się w danym miejscu, istotne jest tylko to, czy gaz przepływa.
9. Czy na wynik pomiaru ma wpływ wiatr wiejący np. nad dachem budynku? Nie, ponieważ prędkość rozchodzenia się ultradźwięków jest taka sama w zimnym powietrzu, jak i w miejscu, w którym występują znaczne jego ruchy.
10. Czy przy pomocy utradzwięków można lokalizować nieszczelności w systemach próżniowych?
Tak, powietrze wsysane do systemu także generuje ultradźwięki analogicznie, jak ma to miejsce w systemach ciśnieniowych. Technologia ultradźwiękowa jest jedyną technologią umożliwiającą lokalizację nieszczelności w systemach próżniowych.
11. Z jakiej odległości można wykrywać nieszczelności?
Zależnie od wielkości wycieku oraz ciśnienia panującego wewnątrz badanego systemu wynosi ona od 3 do 12,2 m.
12. Czy łatwo jest zlokalizować miejsce wycieku badając z pewnej odległości?
Tak, lokalizacja jest bardzo prosta ze względu na dużą kierunkowość ultradźwięków. Kierując się w kierunku źródła wycieku, badzo łatwo jest zlokalizować z dużą dokładnością miejsce nieszczelności.
13. Jak długo trwa lokalizacja miejsca wycieku?
Wycieki mogą być zlokalizowane bardzo szybko – z prędkością dźwięku! Nie ma potrzeby powolnego przesuwania sondy w pobliżu źródła wycieku.
14. Czy na wynik pomiaru mają wpływ dźwięki występujące w miejscu pomiaru?
Na wynik pomiaru nie mają wpływu dźwięki słyszalne przez ucho ludzkie. Dodatkowo, opatentowana technologia heterodynowa bardzo dobrze rozróżnia dźwięki wywołane wyciekiem od innych dźwięków mechanicznych.
15. Jak można zlokalizować wewnętrzne miejsca wycieku?
Lokalizacja jest zależna od rodzaju przewodów z badanym gazem oraz od rodzaju wycieku. Dotykając zawór optentowanym przez firmę Bacharach Inc. rezonatorem (sondą) Touch Probe dochodzi do konwersji wewnętrznych dźwięków spowodowanych wyciekiem na dźwięki rozchodzące się w powietrzu, wykrywane przez Tru Pointe® Ultra.
16. Czy przy pomocy Tru Pointe® Ultra można sprawdzić stan rozprężnych zaworów termicznych (TXV)?
Tak, sprawdzenie stanu zaworów TXV zajmuje ok. 10 minut w porównaniu z ok. 1 godziną, co ma miejsce w przypadku zazwyczaj stosowanej techniki przegrzania.
17. Czy przy pomocy technologii ultradźwiękowej można sprawdzić stan innego typu zaworów?
Tak, dowolny rodzaj zaworów. 18. Odwadniacze pary są rodzajem zaworów. Jak można dokonać sprawdzenia ich stanu?
Przy pomocy opatentowanej sondy Touch Probe (dowolny model). Dotyka się zaworu i wtedy słychać, czy para wewnątrz cyrkuluje i czy zawór się otwiera.
19. Czy należy dokonać sprawdzenia wszystkich odwadniaczy pary w systemie?
Tak, każdy z przeciekających zaworów pary generuje duże straty finansowe. Szacuje się, że w instalacjach wykorzystujących parę 20-30% zaworów może nie być sprawnych.
20. Czy przy pomocy Tru Pointe® Ultra można wykryć kondensat w rurociągach?
Firma Bacharach Inc. jako jedyna na rynku oferuje ultradźwiękowy lokalizator wycieków wykrywający fale dźwiękowe w paśmie słyszalnym (Tru Pointe® 2100). Przyrząd ten pozwala wykrywać dźwięki wywoływane przepływem kondensatu w rurociągach.
21. Czym jest SoundBlaster®?
SoundBlaster® to generator ultradźwiękowy umożliwiający lokalizację wycieków w systemach, w których nie można zastosować nadciśnienia, np. w dużych chłodnicach (przejściowych) lub obudowach wyświetlaczy.
22. Jak korzysta się z SoundBlaster®?
Generator SoundBlaster® wkłada się do kontrolowanej chłodnicy, pomieszczenia lub zbiornika. Następnie wychodzi się na zewnątrz, zamykając drzwi i przy pomocy Tru Pointe®Ultra lokalizuje miejsce wydobywania się generowanego dźwięku.
23. Czy przy pomocy SoundBlaster® można dokonywać sprawdzenia rurociągów od wnętrza?
Nie, ultradźwięki nie przemieszczają się w rurociągach powtarzalnie. Na dłuższych odcinkach i załamaniach występuje znaczne ich tłumienie.
24. Czy przy pomocy SoundBlaster® i Tru Pointe® Ultra można dokonywać sprawdzenia wymienników ciepła w nagrzewnicach?
Nie, dźwięki generowane przez SoundBlaster®, w wykonanych z cienkościennej blachy wymiennikach, mogą dawać fałszywe odczyty o istniejących wyciekach.
25. Czy można zlokalizować wycieki na przewodach wewnątrz ścian?
Zależy to od sytuacji i wielkości wycieku. Jeżeli wyciek generuje wystarczający poziom ultradźwięków, a przewód nie znajduje się w cienkiej otulinie izolacyjnej, to jest to możliwe. Czasami zaleca się sprawdzenie przy pomocy azotu pod ciśnieniem 3,4 MPa.
26. Czy można zlokalizować wycieki na izolowanych przewodach biegnących od kompresorowni do chłodni i zamrażaki?
Generalnie nie. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, sprawdzenia można dokonać przy pomocy azotu pod ciśnieniem 3,4 MPa lub wykonać małe nacięcie w osłonie, tak, by dostać się do odcinka ¼” przewodu. Umożliwi to przepływ fali dźwiękowej pomiędzy ścianką przewodu, a izolacją.
27. Czy można lokalizować wycieki powstałe pod ziemią?
Zwykle nie. Jeżeli ciśnienie wewnątrz przewodów będzie wystarczająco wysokie jest to możliwe.
28. Czy można lokalizować wycieki w rurociągach napowietrznych?
Tak. Jedynie ultradźwiękowe lokalizatory wycieków umożliwiają wykrycie miejsca wycieku z pewnej odległości niezależnie od rodzaju gazu znajdującego się w rurociągu.
29. Czy oprócz wycieków przyrząd umożliwia detekcję uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych?
Tak. Tarcie łożysk lub innych elementów mechanicznych także generują ultradźwięki. Fale rozchodzą się wewnątrz mechanizmu i mogą być wykrywane w różnych miejscach.
30. Czy można stwierdzić niewłaściwą pracę łożysk?
Tak. Korzystając z funkcji Audio Zoom™ (w modelach Tru Pointe®1100 i Tru Pointe® 2100) można wykryć drobne awarie na początkowym etapie uszkodzeń.
31. Czy można w łożyskach stwierdzić niewystarczające smarowanie i jego stopień?
Tak. Do chwili obecnej nie było możliwości sprawdzenia stanu smarowania łożysk. Dzięki Tru Pointe®Ultra można analizować dźwięki generowane przez łożysko przed smarowaniem i w jego trakcie, uzyskując informację kiedy zakończyć proces smarowania.
32. Jakiego rodzaju elektryczne usterki można wykryć przy pomocy lokalizatorów ultradźwiękowych?
Najczęstszą usterką jest występowanie łuku elektrycznego m.in. w przekaźnikach i stycznikach w wyniku uszkodzeń styków. Łuk elektryczny jest zjawiskiem mającym miejsce zarówno w systemach o niskim ,jak i wysokim napięciu generującym dźwięk zbliżony do „smażenia”.
33. Czy można wykryć inne usterki elektryczne?
Tak. Innym rodzajem usterki jest wyładowanie koronowe mające miejsce w otoczeniu izolatorów wysokiego napięcia. Wyładowanie tego rodzaju, w wysokonapięciowych sieciach przesyłowych lub transformatorach WN, może przekształcić się w łuk elektryczny będący przyczyną poważnych awarii.

0028-8002